• Zmluvy

  Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Číslo Popis zmluvy Celková hodnota S/bez DPH Dátum podpisu zmluvy Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  2-2122 dodávateľ zeleniny a ovocia s DPH 02.09.2021 CS-Fruit spol.s r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy 06.09.2021
  1-2122 dodávatel mlieko a mliečnych výrobkov s DPH 01.09.2021 Bofil,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy 06.09.2021
  4-2122 dodávateľ školského ovocia a štiav s DPH 31.08.2021 Plantex, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy 06.09.2021
  6-2122 likvidácia kuchynského odpadu s DPH 31.08.2021 BEMIA plus,s.r.o ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy 06.09.2021
  7-2122 dodávateľ hydiny s DPH 31.08.2021 HSH s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy 03.09.2021
  5-2122 vyraďovanie dokumentácie z archívu 900,00 s DPH 30.08.2021 Mgr. Martin Baláž ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy 06.09.2021
  8-2122 dodávateľ zmiešaného tovaru s DPH 30.08.2021 Inmedia spol. s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy 08.09.2021
  9-2122 dodávateľ sirupov- 100% podiel ovocnej zložky s DPH 30.08.2021 JUSPA s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy 08.09.2021
  10-2122 zmiešaný tovar s DPH 30.08.2021 Peda SK s.r.o ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy 06.09.2021
  11-2122 bravčové a hovädzie mäso a výrobky s DPH 30.08.2021 Refka, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy 30.09.2021
  3-2122 dodávateľ mrazených výrobkov a rýb s DPH 27.08.2021 Chrien,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy 06.09.2021
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • zsgolianovo@gmail.com
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne