Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Číslo Popis zmluvy Celková hodnota S/bez DPH Dátum podpisu zmluvy Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
2-2122 dodávateľ zeleniny a ovocia s DPH 02.09.2021 CS-Fruit spol.s r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
1-2122 dodávatel mlieko a mliečnych výrobkov s DPH 01.09.2021 Bofil,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
4-2122 dodávateľ školského ovocia a štiav s DPH 31.08.2021 Plantex, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
6-2122 likvidácia kuchynského odpadu s DPH 31.08.2021 BEMIA plus,s.r.o ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
7-2122 dodávateľ hydiny s DPH 31.08.2021 HSH s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
5-2122 vyraďovanie dokumentácie z archívu 900,00 s DPH 30.08.2021 Mgr. Martin Baláž ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
8-2122 dodávateľ zmiešaného tovaru s DPH 30.08.2021 Inmedia spol. s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
9-2122 dodávateľ sirupov- 100% podiel ovocnej zložky s DPH 30.08.2021 JUSPA s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
10-2122 zmiešaný tovar s DPH 30.08.2021 Peda SK s.r.o ZŠ s MŠ, Golainovo 60, 95108 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
11-2122 bravčové a hovädzie mäso a výrobky s DPH 30.08.2021 Refka, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golainovo 60, 95108 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
3-2122 dodávateľ mrazených výrobkov a rýb s DPH 27.08.2021 Chrien,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy