• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 2 el.energia 313,72 s DPH 7210852551 14.01.2020 ZSE Energia,a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 17.01.2020 29.02.2020
  Faktúra 133 bezpečnostná ochrana 18,25 s DPH 61701649 01.07.2017 Corado Soat, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 125 tlačiaren 840,00 s DPH 20170182 01.07.2017 PreKo, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 126 kurz pr.pomoci pre žiakov 306,00 s DPH 282017 03.07.2017 Happy Babies ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 127 toner 22,80 s DPH 20170246 03.07.2017 Prima servis - Ján Blaho ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 128 PO,BOZP a PZS 130,00 s DPH 1662017 01.07.2017 Mgr. Ivan Mihálik ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 129 platba za plyn 1 200,00 s DPH 7313720789 01.07.2017 SPP, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 130 predplatné Poradca 2017 36,00 s DPH 84138716 04.07.2017 Poradca, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 131 platba za elektrinu MŠ 48,66 s DPH 7469031446 01.07.2017 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 132 platba za pevnú linku 29,00 s DPH 3797928825 01.07.2017 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 134 administratívna mapa 97,80 s DPH 17990276 04.07.2017 VKÚ Harmanec,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 123 prac.zošity pre 1.roč. 181,00 s DPH 1700401261 29.06.2017 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 135 platba za vodné 125,74 s DPH 8760079685 01.07.2017 ZVS, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 136 platba za elektrinu ZŠ 246,76 s DPH 7270023213 01.07.2017 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 137 platba za elektrinu MS+ŠJ 294,42 s DPH 7280025108 01.07.2017 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 138 stierka s telesk.tyčou s DPH 1705508 13.07.2017 Kamiko-Hygiene, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 139 telefonické služby 3,24 s DPH 1166509023 14.07.2017 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 140 doplnenie vykurov.telesa 499,82 s DPH 170100094 12.07.2017 Praktik Nitra, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 141 platba za mobil MŠ 27,50 s DPH 3417663013 07.07.2017 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  Faktúra 142 doplnenie kamerov.systému 5 016,42 s DPH 6170261 18.07.2017 Corado Elektrik, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.09.2023 24.05.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2860
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne