• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 2 el.energia 313,72 s DPH 7210852551 14.01.2020 ZSE Energia,a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 17.01.2020 29.02.2020
  Faktúra 126 licencia účtovníctvo 342,00 s DPH 180100415 18.06.2018 Remek, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 19.06.2018 24.05.2022
  Faktúra 117 učebné pomôcky pre žiakov 807,00 s DPH 1800584 07.06.2018 Zábavné učení, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 07.06.2018 24.05.2022
  Faktúra 118 platba za elektrinu ZŠ 288,62 s DPH 7131244882 01.06.2018 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 07.06.2018 24.05.2022
  Faktúra 119 elektrina MŠ, ŠJ 329,56 s DPH 7180953800 01.06.2018 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 07.06.2018 24.05.2022
  Faktúra 120 bezpečnostná ochrana 18,25 s DPH 61801334 01.06.2018 Corado Soat, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 07.06.2018 24.05.2022
  Faktúra 121 poplatok za seminár 215,00 s DPH 20180728-02 07.06.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 16.04.2018 24.05.2022
  Faktúra 122 platba za vodné 115,37 s DPH 8860045927 01.06.2018 ZVS, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 19.06.2018 24.05.2022
  Faktúra 123 odborná publikácia 45,05 s DPH 21812716 12.06.2018 Raabe, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 19.06.2018 24.05.2022
  Faktúra 124 telefonické služby 3,30 s DPH 1194806266 14.06.2018 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 19.06.2018 24.05.2022
  Faktúra 125 odvoz kuchyn.odpadu 35,28 s DPH 20180965 08.06.2018 Bemia plus, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 19.06.2018 24.05.2022
  Faktúra 127 ročný prístup ASC Agenda 159,00 s DPH 9180001553 13.06.2018 ASC, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.06.2018 24.05.2022
  Faktúra 115 stravné poukážky s DPH 770212872 06.06.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 07.06.2018 24.05.2022
  Faktúra 128 poplatok za odb.seminár 30,00 s DPH 20180849-02 20.06.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 03.05.2018 24.05.2022
  Faktúra 129 sieť.rozvádzač, káble 1 012,40 s DPH 1800017 21.06.2018 Dood Electronics, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.06.2018 24.05.2022
  Faktúra 130 platba za mobil 68,98 s DPH 245754254 16.06.2018 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 27.06.2018 24.05.2022
  Faktúra 131 odborná publikácia 17,00 s DPH 21814272 22.06.2018 Raabe, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 27.06.2018 24.05.2022
  Faktúra 132 čist.prost.,soľ do umýv. 79,20 s DPH 21800577 22.06.2018 RM Gastro Jaz, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 27.06.2018 24.05.2022
  Faktúra 133 aut.preprava pre žiakov 240,00 s DPH 20180040 25.06.2018 Ivan Levčík SILVIA ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.06.2018 24.05.2022
  Faktúra 134 učebné pomôcky 102,00 s DPH 2612018 25.06.2018 KIBO SPORT Mgr. Katarína Bočková ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 27.06.2018 24.05.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3267
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne