• Oznam OFK Golianovo: Tréning mládeže

     • 8. 3. 2023
     • Milí rodičia a deti, tréning mládeže 8.3. a aj tie najbližšie, rozdelíme do 2 skupín (nech sa vieme deťom venovať naplno).

      POZOR ROZPIS:
      🕔 predškoláci a žiaci 1. a 2. ročníka začiatok tréningu o 17:00 hod.
      🕔 žiaci 3. a 4. ročníka (+ vyššie) začiatok tréningu o 18:15 hod.

       

      Dĺžka tréningu bude 1 hod. Ideálny príchod je 10 min pred začiatkom, nech sa deti stihnú pripraviť.

      Viac informácií: trening_mladeze_OFK.pdf

     • Riaditeľské voľno pre žiakov 1. - 8. roč. ZŠ

     • 8. 3. 2023
     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) udeľuje žiakom 1. – 8. ročníka základnej školy na stredu 22. marca 2023 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov kvôli bezproblémového zabezpečeniu celoslovenského testovania deviatakov T9 – 2023. Vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 23. marca 2023. Úsek materskej školy je v riadnej prevádzke.

     • Burza kníh

     • 1. 3. 2023
      • Už si prečítal všetky knihy, čo máte doma? A nie len raz?
      • Máte doma knihy, ktoré vám zaberajú veľa miesta,  alebo ktoré už nepotrebujete?
      • Máš chuť prečítať si niečo nové?
      • Nepremeškaj túto skvelú príležitosť!

      Na našej škole už čoskoro prebehne

      BURZA KNÍH

      Čo je tvojou úlohou?

      Popros rodičov, ale aj susedov a známych, prines všetky nepotrebné knižky v čase

      od 6.3. do 10.3. 2023

      svojej pani učiteľke.

      Prinesené knihy sa budú predávať za 2,- €.  

       Výsledná suma z predaja kníh  sa použije na nákup nových kníh do školskej knižnice. Knihy, ktoré sa nepredajú, budú vrátené majiteľovi.

      Tešíme sa, že podporíš správnu vec!

     • Fašiangy

     • 9. 3. 2023
     • Prváci a tretiaci si v piatok 17.2.2023 spestrili vyučovanie karnevalovými maskami. Obliekli si kostýmy svojich obľúbených rozprávkových a filmových hrdinov. Po predstavení masiek sme si deň spestrili súťažami a tancom.

     • Valentín – deň zaľúbených

     • 9. 3. 2023
     • Láska prekvitá v každom veku. Mohli sa o tom presvedčiť žiaci 1. až 9. ročníka počas dňa sv. Valentína – 14.2.2023. Každý mal možnosť vyjadriť lásku, zaľúbenie, poďakovanie, ospravedlnenie, vyznanie prostredníctvom odkazov, ktoré mohli vhodiť do školskej schránky. Valentínski  poštári  - parlamentári mali dnes plné ruky práce. Počas veľkej prestávky rozdeľovali valentínky. Veríme, že milé odkazy potešili srdcia a duše mnohých žiakov aj učiteľov.

     • Cosmos Discovery

     • 9. 3. 2023
     • Dobývanie vesmíru je hnacím motorom technologického pokroku – s touto myšlienkou sa oboznámili žiaci 3.,5. a 6. ročníka dňa 26.1.2023 na výstave Cosmos Discovery.

      Výstava ich  previedla históriou pilotovaných letov do vesmíru od ich začiatkov až po súčasné a plánované misie.

      Mohli si pozrieť  stovky originálnych artefaktov z USA a Ruska, ktoré boli vo vesmíre, jedinečnú zbierku skafandrov a skutočné modely vesmírnych lodí, raketoplánov či rakiet. To najzaujímavejšie ich však čakalo v závere výstavy – virtuálna realita v Cosmos campe. Súčasťou výstavy bol aj pracovný list, ktorý preveril ich pozornosť a novonadobudnuté vedomosti.

     • Zmeny od 01.03.2023 – poplatky uhrádzané zákonným zástupcom za MŠ, ŠKD a réžijné náklady v ŠJ

     • 27. 2. 2023
     • Oznamujeme všetkým zákonným zástupcom detí a žiakov školy, že od 1. marca 2023 nadobúda platnosť VZN obce Golianovo č. 4/2023 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a v školskej jedálni. Poplatky MŠ, ŠKD a réžijné náklady v ŠJ sú nasledovné:

      1. výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť  školského klubu detí vo výške 17,-  € mesačne za každé dieťa,
      2. výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť  materskej školy vo výške 20,-  € mesačne za každé dieťa,
      3. réžijné náklady v školskej jedálni paušálne sumou vo výške 3,00 € mesačne za každého stravníka.


      Výška finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je  v súlade s 3. finančným pásmom A  vydaným MŠVVaŠ SR a účinným od 1.januára 2023 (pásmo sa nezmenilo, zmenila sa výška stravného za desiatu, obed a olovrant vo  všetkých vekových kategóriách).


      Pozri: VZN č.4 - 2023.pdf na webovom sídle školy alebo obce.

     • RAJO oficiálne stanovisko

     • 21. 2. 2023
     • Milí rodičia,

      vďaka promptnej reakcii Ministerstva pôdohospodárstva a verejnému prísľubu ministra navýšiť dotáciu na Školské mlieko pre školský rok 2022/2023 opätovne od 17.2.2023 spúšťame predaj dotovaných mliečnych výrobkov RAJO.

      Nevyhodnotili sme zvýšený záujem detí o mlieko správne, vyčerpali sme prostriedky z programu na dodávku dotovaného mlieka do škôl skôr a včas sme to smerom k MPRV SR nekomunikovali. 

      Veľmi si tento prístup ministerstva vážime a Vám ďakujeme za trpezlivosť počas riešenia vzniknutej situácie.

      Tím školské mlieko

                                      RAJO s.r.o.

      RAJO_oznam.pdf

     • Nábor detí na futbal - zmena

     • 3. 2. 2023
     • Ročníky 2011-2017

      Neváhajte, prineste dieťa na futbal!

      Vybudujme spoločne mužstvá už v najnižších vekových kategóriách.

      Jar sa budeme venovať pravideľnej príprave - tréningu, vytvoreniu priateľstiev a mužstva...

      PRIHLÁSENIE do súťažnej sezóny 23/24.

      1. TRÉNING / REGISTRÁCIA od 1.3.2023 (každá streda) o 17:00

      TELOCVIČŇA ZŠ GOLIANOVO

      OFK Golianovo

       

     • RAJO oficialne stanovisko

     • 15. 2. 2023
     • Vážení rodičia,

      dlhodobou stratégiou spoločnosti RAJO v rámci Školského programu je sprostredkovať čo najväčšiemu počtu žiakov dotované mliečne produkty prostredníctvom siete škôl na Slovensku.

      Preto je nám ľúto, že vám musíme oznámiť, že pre neočakávane vysoký záujem škôl a žiakov zapojených do Školského programu o dotované RAJO mliečne produkty došlo aktuálne k vyčerpaniu štátnych a európskych prostriedkov pomoci na zabezpečenie bezplatnej dodávky do školských zariadení pridelených našej spoločnosti.

      I napriek tomu, že vzniknutú situáciu intenzívne riešime s kompetentnými organizáciami, musíme, žiaľ, momentálne pozastaviť predaj našich mliečnych výrobkov do školských zariadení za dotované ceny.

      Do vyriešenia situácie znižujeme cenu mliečnych nedotovaných

      výrobkov v našich školských automatoch od 15.2.2023 nasledovne:

       - Brejky biele mlieko 3,5% 250 ml na 0,40 EUR / ks

       - Brejky biele mlieko bezlaktózové 3,5 % 250 ml na 0,50 EUR / ks

      Cena všetkých nedotovaných ochutených mliek ostáva 0,60 EUR / ks.

      O aktuálnej situácií Vás budeme priebežne informovať.

      Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie.


                            Team školské mlieko

                                      RAJO s.r.o.

      RAJO_oznam2.pdf

     • Poďakovanie

     • 8. 2. 2023
     • V piatok 3.2.2023 naši ôsmaci a deviataci končili lyžiarsky kurz v SKI Drozdovo. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa všetci bezpečne a šťastne vrátili domov. Naše úprimné poďakovanie patrí pánom Tomášovi Beňovičovi, Františkovi Husárovi, Alexovi Áčovi a Miroslavovi Husárovi za snahu, obetavosť  a nadľudské úsilie, aby všetkých žiakov a pedagógov bezpečne priviezli domov.  (Mgr. M. Pauerová, vedúca LVK a  PaedDr. J. Ferenczyová, riaditeľka školy)

     • Lyžiarsky kurz

     • 8. 2. 2023
     • Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa od 30.1.2023 do 3.2.2023 zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu v stredisku SKI Drozdovo, Nová Baňa. Podľa svojich schopností boli rozdelení do 3 družstiev. Zo dňa na deň sa ich lyžiarske schopnosti zlepšovali. Okrem lyžovania si užili aj spoločné večery pri hudbe, hrách a filme. V stredu popoludní za rozprávkovo bieleho počasia zdolali Loksovu lúku.  V piatok si lyžiari zmerali sily v dvojkolovom slalome. Vo večerných hodinách sa šťastne vrátili domov. (Mgr. M. Pauerová a Mgr. Ľ. Čurgaliová)

     • „Vianočný“ turnaj v prehadzovanej

     • 6. 2. 2023
     • Dňa 27.1.2023 sa konal tradičný vianočný turnaj v prehadzovanej, ktorý bol kvôli uzatvorenej škole v decembri presunutý na január.

      V základných kolách sa stretli:

      Chlapci                                                                            Dievčatá

      5. ročník – 7. ročník 0:2 (6:15, 8:15)                     5. ročník – 7. ročník 0:2 (11:15, 6:15)

      6. ročník – 8. ročník 0:2 (13:15, 13:15)                 6. ročník – 8. ročník 1:2 (15:11, 10:15, 8:15)

      V semifinále dievčat sa následne stretli 7. a 8. ročník. Zápas bol dramatický a o víťazovi rozhodol až tretí set. Z postupu do finále sa tešili siedmačky.

      7. ročník – 8. ročník 2:1 (15:10, 9:15, 15:8)

      V chlapčenskom semifinále bol zápas jednoznačný a siedmaci vyhrali 2:0 na sety.

      Finálový zápas priniesol najväčšie prekvapenie, keď siedmačky jednoznačne porazili deviatačky a stali sa tak víťazkami dievčenského turnaja.

      Vo finále chlapcov to už bolo jednoznačné na druhej strane a deviataci nedali šancu siedmakom, a radovali sa z trofeje pre víťazov.

      Na záver športového dopoludnia si výber učiteľov zmeral sily s víťazmi, najskôr učitelia porazili siedmačky 2:1 na sety. Tento zápas ich stál mnoho fyzických a psychických síl a to sa odrazilo na zápase proti deviatakom. Ten učitelia prehrali 2:0.

     • Výzva

     • 6. 2. 2023
     • Prosíme rodičov, aby v záujme verejného zdravia  otestovali svoje dieťa Ag testom na Covid19 kvôli vzrastajúcemu počtu pozitívnych prípadov u detí, žiakov a zamestnancov školy. Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť.

     • Prerušenie vzdelávania prezenčnou formou v III.tr. základnej školy

     • 6. 2. 2023
     • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Golianovo 60 prerušuje prezenčnú formu vzdelávania v III.tr. základnej školy so súhlasom zriaďovateľa od 07.02.2023 do 10.02.2023 vrátane v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu pretrvávajúceho zvýšeného výskytu respiračných chorôb a ochorení na Covid19 u žiakov III.tr. základnej  školy (72 % chorobnosť). Vyučovanie v III.tr. základnej školy sa bude v tomto termíne uskutočňovať prostredníctvom zadávania úloh na EduPage. Prezenčné vzdelávanie v III. tr. ZŠ bude obnovené v pondelok 13.02.2023.

      Oznamenie o preruseni vzdelavania prezencnou formou v III.triede ZS.pdf

     • Divadlo v MŠ

     • 3. 2. 2023
     • Dnes 20.1.2023 k nám prišlo divadielko Lienka a predstavilo nám rozprávku o kocúrovi v čižmách, ktoré nás veľmi pobavilo. Veľa sme sa smiali a držali kocúrovi palce , aby sa mu podarilo zachrániť svojho pána. Hercov sme odmenili veľkým potleskom. Deti si mohli na záver poprezerať bábky.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne