• Mikuláš v MŠ

     • 2. 1. 2023
     • Ako každý rok, tak aj teraz sme v našej škôlke s očakávaním sledovali cez okno či príde Mikuláš a horeli sme nedočkavosťou, kedy začujeme jeho zvončeky. Trošku sme sa obávali čertov, ale to len tí, ktorí neposlúchali. Dočkali sme sa a tešili sa s balíčkov plných sladkostí.

     • Stridžie dni v ŠKD

     • 2. 1. 2023
     • Na Ondreja, 30.11.2022, sa žiaci všetkých oddelení Školského klubu detí zúčastnili súťaží v rámci udalosti – Stridžie dni. Pre deti boli v telocvični pripravené rôzne zaujímavé súťažné disciplíny, ktoré mali zvládnuť. Za každú splnenú úlohu dostali príslušnú značku na svoju kartičku. Po vypršaní časového limitu boli žiaci odmenení sladkosťou. Za zorganizovanie tejto akcie ďakujeme vychovávateľom ŠKD a žiačkam 5. ročníka, ktoré pomáhali na jednotlivých stanovištiach.

     • Plavecký výcvik

     • 11. 1. 2023
     • Žiaci štvrtého ročníka od 26.10 – 23.11. 2022 absolvovali plavecký výcvik v mestskej plavárni v Nitre pod odborným vedením trénerov a inštruktorov plávania. Počas výcviku mali možnosť naučiť sa základy plávania, alebo si svoje už získané zručnosti v plávaní zdokonaliť. Na záver mali možnosť vyskúšať si svoje zručnosti v plaveckej  súťaži. Všetci účastníci boli ocenení „mokrým diplomom“  a drobnou sladkosťou. Za ústretovosť a odborné vedenie patrí poďakovanie  p. P. Peciarovi a jeho inštruktorom.

     • Vivárium

     • 1. 12. 2022
     • Dňa 24.11.2022 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili exkurzie vo VIVÁRIU SPÚ v Nitre. Je to záchytné stredisko pre zaistené zvieratá z triedy plazov a medzi jeho hlavné úlohy patrí zabezpečenie ochrany chránených druhov plazov, rehabilitácia zaistených a zadržaných druhov plazov. Žiaci sa oboznámili  a získali informácie o rôznych druhoch exotických zvierat. Mohli si tieto zvieratá pohladkať a odfotiť sa s nimi. Do školy sme sa vrátili v dobrej nálade a plní zážitkov zo zaujímavého predpoludnia.

     • S knihou okolo sveta - Česko

     • 2. 1. 2023
     • V stredu 23.11.2022 ďalšou zastávkou na Ceste s knihou okolo sveta bolo Česko. V úvode žiaci predniesli repliku z knihy alebo filmu v českom jazyku. S českým naj... sa cestovatelia oboznámili prostredníctvom prezentácie. V práci s textom si pripomenuli najznámejšiu českú rozprávku O psíčkovi a mačičke. V nedočítanom príbehu mali možnosť prejaviť svoju tvorivosť a fantáziu pri dokončení rozprávky. Nie vždy je zhoda medzi literárnou predlohou a jej animáciou, o tom sa mohli žiaci presvedčiť pozeraním rozprávky. Najznámejšia česká vedomostná hra Kufor ovládla nasledujúce minúty a preverila spoluprácu jednotlivých dvojíc. Záver bol veselý na nôtu pesničky Československá v podaní Smejka a Tanculienky. Tanečným krokom sme sa rozlúčili a tešíme sa na stretnutie v ďalšej krajine. 

     • Imatrikulácie v MŠ

     • 2. 1. 2023
     • Aj v tomto školskom roku sme v MŠ uvítali nové deti slávnostnou "Imatrikuláciou". Deti všetkým sľúbili, že budú dodržiavať pravidlá škôlky a vždy budú dobrými kamarátmi pre všetkých. Dostali pamätný list, aby nezabudli na sľuby, ktoré dali kráľovi a kráľovnej. Na záver sme si zatancovali a zaspievali hymnu materských škôl. 

     • Večer s Matildou

     • 24. 11. 2022
     • Náruživí čitatelia 3. ročníka, ktorí neváhali siahnuť po knihe každý večer, dostali za odmenu zoznamovací večierok s Matildou.  V pondelok 14.11. 2022 v podvečerných hodinách navštívili školskú knižnicu detskí knižní hrdinovia. Po predstavení sa v úvode, nasledovalo oboznámenie sa so životom a dielom Roalda Dahla.   Následne sa začítali do úryvku Prvý zázrak. Vo večernom kine si pri pukancoch pozreli ukážku z filmu Matilda. A na záver to najlepšie! Škola ponorená do tmy ukrývala zašifrované odkazy. Krásnou pamiatkou z tohto večera pre čitateľov zostane záložka.

     • MŠ v kine

     • 23. 11. 2022
     • Najstaršie deti materskej školy navštívili kino vo Vrábľoch. Deti si mohli pozrieť rozprávku Haftaňan a traja mušketieri. Rozprávku nám spestrili aj pukancami a džúsom, takže atmosféra bola skutočne nezabudnuteľná. 

     • Exkurzia v Nitre

     • 24. 11. 2022
     • Dňa 4.11.2022 sa žiaci V. a VI. triedy  zúčastnili exkurzie do Ponitrianskeho múzea v Nitre. Počas prednášky s názvom  Pod našimi nohami a praktickými aktivitami si overili, že bezstavovce sú nevyhnutnou súčasťou životného prostredia a bez nich by svet taký, ako ho poznáme, neexistoval. V Krajskej knižnici Karola Kmeťka sa oboznámili s prácou knihovníka. Hravou a zábavnou formou si osvojili pojmy z environmentálnej oblasti, riešili globálne problémy, separovanie odpadu, ochranu životného prostredia. Zistili, čo všetko človek svojou nezodpovednosťou môže spôsobiť do budúcnosti  a aká nevyhnutná je ochrana prírody.

     • Svetový deň zdravej výživy

     • 24. 11. 2022
     • Na našej základnej škole v Golianove všetci veľmi dobre vieme, že ak chceme dlho žiť, musíme sa starať o svoje telo. Byť fit psychicky i fyzicky. Pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy sme si rozprávali o zdravom stravovaní a dôležitosti vitamínov v rámci vyučovania dňa 3.11.2022. Každá trieda dostala na ochutnávku tri druhy nátierok, a kým si žiaci dopĺňali vitamíny, viedli diskusie o tom, prečo je dôležité obohacovať svoju stravu o mlieko a mliečne výrobky. Žiaci riešili aj rôzne úlohy, či už zábavné alebo edukačné s tematikou zdravej výživy. Veríme, že sa v tento deň vrátili domov obohatení nielen o zážitky, ale aj informácie, o ktoré sa mohli podeliť so svojimi rodičmi.

     • Múzeum holokaustu v Seredi

     • 24. 11. 2022
     • Dňa 2.11.2022 sa žiaci VIII. a IX. triedy zúčastnili na dejepisnej exkurzii v Múzeu holokaustu v Seredi. Lektor múzea nás na prednáške „Deti a holokaust“ informoval o ťažkom živote židovských detí počas holokaustu v II. svetovej vojne. Neskôr nás ďalší lektor sprevádzal po jednotlivých pavilónoch múzea. Žiaci  získali veľa informácii o našej histórii počas vojnového Slovenského štátu v r. 1939 - 1945.

     • Halloween

     • 24. 11. 2022
     • Počas hodín anglického jazyka si žiaci prvého a druhého stupňa priblížili zvyky, ktoré obohacujú život Angličanov a Američanov v posledný októbrový deň. Mohli si pripraviť aj kostýmy, ktoré môžeme vidieť 31.októbra v uliciach Londýna a New Yorku. Na hodinách nechýbala ani história tohto sviatku, hádanky a iné aktivity. Zážitkové vyučovanie sme ukončili rôznymi súťažami, za ktoré dostali sladkú odmenu.

     • S knihou okolo sveta - Slovensko

     • 11. 1. 2023
     • V stredu 26.10.2022 naša školská knižnica ožila ľubozvučnou slovenčinou. So žiakmi 3., 5. a 6. ročníka sme začali našu cestovateľskú horúčku. Cestu okolo sveta sme odštartovali naším domovom - Slovenskom. Vstupenkou do knižnice boli predmety charakterizujúce Slovensko. Knižnica sa razom zaplnila valaškami, časťami krojov, knihami, magnetkami, drevenými dychovými nástrojmi,..... Slovenské ľudové rozprávky sme následne spoznávali cez texty Pavla Dobšinského. Zábavnou formou sme hádali známe rozprávky prostredníctvom hudby, obrázkov a divadelného stvárnenia. Naša cesta pokračuje k susedom do Českej republiky.   

     • MO v stolnom tenise žiakov v Nitre

     • 24. 11. 2022
     • Dňa 21.10. 2022 sa žiaci Michal Áč, Viktor Kopálek, Samo Trabalík, Filip Brath zúčastnili Majstrovstiev okresu v stolnom tenise žiakov na Gymnáziu Cyrila a Metoda v Nitre. V B. skupine sme obsadili krásne 2. miesto. Zo 17 účastníkov MO sme sa umiestnili na 5. - 8.mieste. Žiaci úspešne reprezentovali ZŠ s MŠ Golianovo. Naším najúspešnejším hráčom bol Samo Trabalík s 3 víťazstvami.

     • Šarkaniáda v MŠ

     • 23. 11. 2022
     • Dňa 20.10.2022 sme sa stretli všetci škôlkári, aby sme si spolu vyrobili krásnych pestrofarebných šarkanov. Deti mali obrovskú radosť zo spoločnej akcie a šarkanov si potom púšťali vonku na školskom dvore.

     • Do školy na bicykli - Jazdíme celý rok!

     • 20. 10. 2022
     • Do školy na bicykli - Jazdíme celý rok!

      Naša škola sa zapojila do celonárodnej školskej kampane Do školy na bicykli 2022. Preto milé žiačky a milí žiaci, vyrazte do školy na bicykli alebo kolobežke počas tejto kampane  v termíne od 17. októbra do 28. októbra 2022. Aj vašou účasťou môžete pomôcť škole získať nové stojany na bicykle a iné zaujímavé ceny.

      Vytvárajme spolu prostredie, v ktorom je cesta do školy bezpečná a zábavná.

     • Čaro tradičných bábok

     • 23. 11. 2022
     • Dňa 10. 10. 2022 sa žiaci 1., 2. a 3.ročníka zúčastnili výchovno - vzdelávacieho interaktívneho programu o bábkovom divadle. Cieľom tohto programu bolo priblížiť deťom bábkové umenie, rôzne typy bábok a  dramatizáciu s týmito bábkami.

     • MŠ návšteva v požiarnej zbrojnici

     • 20. 10. 2022
     • Dňa 7.10.2022 sme  boli v požiarnej zbrojnici, lebo sme boli veľmi zvedaví a chceli sme sa dozvedieť viac, keďže sme teraz ako trieda súčasťou tejto budovy. Deti boli plné očakávaní a s nadšením počúvali a sledovali pána Andrea Vereša, ktorý nám všetko porozprával a poukazoval. Najviac sa deti tešili na sirénu a majáky. 

     • Koncert v MŠ

     • 23. 11. 2022
     • V našej škôlke sme mali 5.10.2022 hudobný koncert, nehral nám len pán Škorec, člen hudobnej skupiny Fórum, ale na rôzne nástroje hrali aj deti. Zaspievali sme si rôzne známe piesne ľudové aj moderné. 

     • Predchádzanie vzniku krízových situácií počas mimoriadnej situácie v dôsledku vojnových udalostí na Ukrajine

     • 20. 10. 2022
     • PREDCHÁDZANIE KRÍZOVÝM SITUÁCIAM VO VZŤAHU K OBČANOM UKRAJINY NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

      Projekt „Predchádzanie vzniku krízových situácií počas mimoriadnej situácie v dôsledku vojnových udalostí na Ukrajine“.

      PREDSTAVENIE PROJEKTU

      Dovoľujeme si vám predstaviť Projekt Odboru krízového manažmentu a bezpečnosti (OKMB) Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Garantom Projektu je riaditeľ OKMB Ing. Ján Hudák, PhD. Našou snahou je pomáhať vám BEZPLATNE pri krízovej situácii, konflikte alebo zvýšenom riziku, jeho vzniku s potenciálom prekročenia hranice bežného sporu*, pri ktorom je prítomné psychické, materiálne alebo fyzické ubližovanie, pričom je súčasťou konfliktu osoba odídenca z Ukrajiny. Opatrenia sa realizujú návštevou a komunikáciou so zamestnancami v mieste vzniku krízovej situácie a konzultáciami s odborníkmi v oblasti psychológie, sociálnej práce, supervízie, mediácie a špeciálnej pedagogiky. Projektový tím, naši odborníci, poskytnú pomoc a podporu v krízových situáciách, ktoré presahujú bežné konflikty.

      Pre viac informácií čítajte leták TU!

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne