• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 052024 dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd s DPH 22.01.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka 25.01.2024
  Zmluva 042024 zmluva o nájme telocvične 03/2024 s DPH 09.01.2024 Obecný futbalový klub Golianovo Obecný futbalový klub Golianovo PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka 10.01.2024
  Zmluva 032024 dohoda č.1 k nájomnej zmluve č.04/2023 s DPH 08.01.2024 Róbert Krajčír Róbert Krajčír PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka 09.01.2024
  Zmluva 012024 zmluva o nájme telocvične 01/2024 s DPH 08.01.2024 Obecný futbalový klub Golianovo Obecný futbalový klub Golianovo PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka 09.01.2024
  Zmluva 022024 zmluva o nájme telocvične 02/2024 s DPH 08.01.2024 Obecný futbalový klub Golianovo Obecný futbalový klub Golianovo PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka 09.01.2024
  Zmluva 262023 dohoda č.1 k nájomnej zmluve č.03/2023 s DPH 11.12.2023 Oľga Pénzešová Oľga Pénzešová PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka 15.12.2023
  Zmluva 252023 vzdelávací projekt Zouth 4 Impact s DPH 06.12.2023 AIESEC Slovensko ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka 06.12.2023
  Zmluva 222023 zmluva o nájme telocvične 06/2023 s DPH 13.11.2023 Obecný futbalový klub Golianovo Obecný futbalový klub Golianovo PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka 14.11.2023
  Zmluva 232023 zmluva o nájme telocvične 07/2023 s DPH 13.11.2023 Obecný futbalový klub Golianovo Obecný futbalový klub Golianovo PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka 14.11.2023
  Zmluva 242023 zmluva o nájme telocvične 08/2023 s DPH 13.11.2023 Obecný futbalový klub Golianovo Obecný futbalový klub Golianovo PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka 14.11.2023
  Zmluva 212023 zmluva o nájme telocvične 05/2023 s DPH 10.11.2023 Vladimír Varga Vladimír Varga PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka 10.11.2023
  Zmluva 202023 dodatok č.1 PZ - poistenie digitálneho vybavenia s DPH 09.11.2023 Komunálna poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka 09.11.2023
  Zmluva 192023 Pekárenské výrobky s DPH 01.11.2023 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka 02.11.2023
  Faktúra 496 výroba kovovej mreže 87,00 s DPH 23004 31.10.2023 Adam Elčík ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 31.10.2023 10.11.2023
  Faktúra 498 brav.stehno 121,18 s DPH 23100368 31.10.2023 Bitúnok Mojmírovce ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 31.10.2023 10.11.2023
  Faktúra 497 KuliFerdo Predškolák 46,17 s DPH 303317649 31.10.2023 Mega knihy Internet handel ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 27.10.2023 10.11.2023
  Faktúra 495 zemiaky,kapusta,mrkva 56,81 s DPH 148681 30.10.2023 CS Fruit, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 31.10.2023 10.11.2023
  Zmluva 182023 škola v prírode s DPH 30.10.2023 CK Slniečko, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka 08.11.2023
  Faktúra 494 odvoz kuchyn.odpadu 9/23 49,92 s DPH 231385 27.10.2023 Bemia plus, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 27.10.2023 10.11.2023
  Faktúra 486 vyúčtov.fa za elektrinu -207,50 s DPH 7141812520 26.10.2023 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Ing. Eva Korenčiová 08.11.2023 10.11.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3007
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne