Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 182022 GDPR spracovanie s DPH 19.10.2022 Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka
Faktúra 371 telekomunikačné služby 30,67 s DPH 8312774678 08.09.2022 Slovak Telekom 09.09.2022
Zmluva 9-2122 dodávateľ sirupov- 100% podiel ovocnej zložky s DPH 30.08.2021 JUSPA s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
Faktúra 365 elektrická energia 232,61 s DPH 7220908400 06.09.2022 ZSE Energia, a.s. 06.09.2022
Faktúra 300 zemný plyn 07/2022 1 200,00 s DPH 8794560202 04.07.2022 SPP, a.s. 06.07.2022
Faktúra 299 optické pripojenie 7-9/22 150,00 s DPH 1224282 04.07.2022 Obecné siete, s.r.o. 06.07.2022
Faktúra 298 kancel.papier,popisovače 238,56 s DPH 2200104723 30.06.2022 Xepap, spol.s.r.o. 30.06.2022
Faktúra 366 elektrická energia 126,22 s DPH 7220908401 06.09.2022 ZSE Energia, a.s. 06.09.2022
Faktúra 367 mr.pol.zmes,hrášok,kur.pr 264,79 s DPH 2022913716 06.09.2022 Chrien,s.r.o. 14.09.2022
Zmluva 062022 telekomunikačné služby s DPH 25.08.2022 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka
Faktúra 368 brav.stehno 191,27 s DPH 22090037 06.09.2022 Bitúnok Mojmírovce 14.09.2022
Faktúra 369 zem.,mrkva,petr.,kal.,zel 37,45 s DPH 146586 07.09.2022 CS Fruit, s.r.o. 09.09.2022
Zmluva 052022 školské ovocie s DPH 23.08.2022 Plantex, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka
Faktúra 370 CD Prvouka,CD Šlabikár 32,40 s DPH 1212206763 08.09.2022 AITEC, S.R.O. 09.09.2022
Objednávka 89 ikt materiál 495,50 s DPH 29.10.2020 Dood electronics s.r.o ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 29.10.2020
Zmluva 7-2122 dodávateľ hydiny s DPH 31.08.2021 HSH s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová riaditeľka školy
Objednávka 88 rúška 208,00 s DPH 29.10.2020 Carage s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 28.09.2020
Objednávka 87 webkamery 639,26 s DPH 25.10.2020 Alza.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 25.10.2020
Objednávka 86 Win pc guard 300,00 s DPH 22.10.2020 Pneufit s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 23.10.2020
Objednávka 85 set pre predškolákov 120,59 s DPH 19.10.2020 Hravá škôlka ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.10.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2553
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • zsgolianovo@zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne