• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 2 el.energia 313,72 s DPH 7210852551 14.01.2020 ZSE Energia,a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 17.01.2020 29.02.2020
  Faktúra 194 platba za odbor.časopisy 46,90 s DPH 17182602 02.10.2017 ARES, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 186 telefonické služby 3,24 s DPH 1172487697 14.09.2017 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 187 revízia hlav.kotolne 216,00 s DPH 2017097 05.09.2017 Elektra-MG, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 188 rozvrhová tabuľa 356,40 s DPH 201705070 19.09.2017 Magic Print, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 189 tonery 641,64 s DPH 20170341 20.09.2017 Prima servis - Ján Blaho ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 190 mobil 68,98 s DPH 245754254 16.09.2017 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 191 monitory,batérie 292,80 s DPH 1700031 22.09.2017 Dood Electronics, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 192 prac.zošity predškoláci 93,62 s DPH 51801318 19.09.2017 Nomiland, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 193 platba za internet 150,00 s DPH 201711784 02.10.2017 Obecné siete, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 195 platba za plyn 1 200,00 s DPH 7175733502 01.10.2017 SPP, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 184 opravy elektroinštalácie 1 196,00 s DPH 201736 13.09.2017 Stanislav Melo-Elektrotest ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 196 revízia telocvične 125,46 s DPH 1482017 04.10.2017 Revtech Roman Mesiarik ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 197 poplatok za odb.prednášku 20,00 s DPH 1072017 04.10.2017 Ž.E.N.Y. oz ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 198 prenájom tlačiarne 13,31 s DPH 20170306 02.10.2017 PreKo, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 199 bezpečnostná ochrana 18,25 s DPH 61702508 02.10.2017 Corado Soat, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 200 elektrina MŠ III.tr. 48,66 s DPH 7469104091 01.10.2017 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 201 čist.kanal.potrubia ŠJ 126,00 s DPH 170144 09.10.2017 Profi Servis SK, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 202 platba za vodu 116,66 s DPH 8760101024 09.10.2017 ZVS, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 203 pevná linka 33,40 s DPH 6100937792 01.10.2017 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3007
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne