Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 2 el.energia 313,72 s DPH 7210852551 14.01.2020 ZSE Energia,a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 17.01.2020
Faktúra 390 kominárske práce 87,00 s DPH 167/2019 17.10.2019 Straka-Kominárstvo ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 22.10.2019
Faktúra 405 bravčové stehno a dusená 93,41 s DPH 19100093 10.10.2019 Bitúnok Mojmírovce ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 15.10.2019
Faktúra 387 vodné 117,96 s DPH 8960078104 30.09.2019 ZVS, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 22.10.2019
Faktúra 406 zelenina jedáleň 69,08 s DPH 1411115 14.10.2019 CS Fruit, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 22.10.2019
Faktúra 407 hov. zadné, br. stehno 202,48 s DPH 19100137 15.10.2019 Bitúnok Mojmírovce ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 22.10.2019
Faktúra 388 o2 poplatky 3,24 s DPH 1560249606 14.10.2019 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 22.10.2019
Faktúra 389 autobusová doprava detí 91,20 s DPH 201900871 10.10.2019 Plantex, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 22.10.2019
Faktúra 392 orange poplatky 73,98 s DPH 245754254 16.10.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 22.10.2019
Faktúra 402 zelenina jedáleň 58,45 s DPH 141088 09.10.2019 CS Fruit, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 15.10.2019
Faktúra 417 špecifické poruchy učenia 70,80 s DPH 1904435106 14.10.2019 Slovenská pošta ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 22.10.2019
Faktúra 391 cvičenie pre deti knihy 31,60 s DPH 1184520441 22.10.2019 Martinus, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 22.10.2019
Faktúra 408 mlieko, maslo 166,00 s DPH 1900518 11.10.2019 Bofil,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 22.10.2019
Faktúra 409 párky 23,82 s DPH 19100165 17.10.2019 Bitúnok Mojmírovce ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 22.10.2019
Faktúra 410 polievková zmes, hrášok 153,56 s DPH 2019916615 17.10.2019 Chrien,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 22.10.2019
Faktúra 411 zelenina jedáleň 122,50 s DPH 141176 21.10.2019 CS Fruit, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 22.10.2019
Faktúra 403 kuracie rezne 96,00 s DPH 910010583 10.10.2019 HSH spoločnosť s ručením obmedzeným ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 15.10.2019
Faktúra 401 hov. zadné býk 117,65 s DPH 19100063 08.10.2019 Bitúnok Mojmírovce ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 15.10.2019
Faktúra 420 rok plný hravých a šport. 35,17 s DPH 327596934 22.10.2019 Mega knihy Internet handel ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 22.10.2019
Faktúra 380 elektrická energia 328,22 s DPH 7190954064 30.09.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 14.10.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2553
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • zsgolianovo@zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne