• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 2 el.energia 313,72 s DPH 7210852551 14.01.2020 ZSE Energia,a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 17.01.2020 29.02.2020
  Faktúra 252 školské ovocie 102,34 s DPH 201750256 13.12.2017 Plantex, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 244 čistiace prostriedky 560,99 s DPH 35703809 07.12.2017 L+Š, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 245 platba za pevnú linku 29,00 s DPH 6104686489 01.12.2017 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 246 PC zostavy 2 418,00 s DPH 1700039 07.12.2017 Dood Electronics, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 247 platba za vodné 139,99 s DPH 8760125082 01.12.2017 ZVS, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 248 projektor, reprod., ton. 618,50 s DPH 1700042 11.12.2017 Dood Electronics, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 249 elektrina MŠ+ŠJ 350,39 s DPH 7360016278 11.12.2017 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 250 elektrina ZŠ 376,26 s DPH 7320019361 01.12.2017 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 251 licenia 158,40 s DPH 172059 05.12.2017 VIS,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 253 stojany na bicykle 865,63 s DPH 2176396 14.12.2017 VMBal, s.r.o ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 242 poplatok za seminár 20,00 s DPH 308/17 04.12.2017 NÚCV ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 254 škol.licencia 250,00 s DPH 2017221056 14.12.2017 LittleLane, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 255 škol.tabuľa do triedy 748,80 s DPH 2017120 14.12.2017 Tabela, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 256 učebné pomôcky 632,70 s DPH 700241 15.12.2017 MediaDida, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 257 odvoz kuchyn.odpadu 90,72 s DPH 20172364 13.12.2017 Bemia plus, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 258 telefonické služby 3,24 s DPH 1179720130 14.12.2017 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 259 oprava vody a kúrenia 146,75 s DPH 2017029 18.12.2017 Jozef Duchoň ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 260 detská kuchyn.linka 129,00 s DPH 17718447 18.12.2017 Decodom, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  Faktúra 261 kancel.papier,tonery 260,52 s DPH 20170446 18.12.2017 Prima servis - Ján Blaho ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 21.02.2024 24.05.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3007
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne