• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 072024 zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 24.04.2024 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka 24.04.2024
  Zmluva 062024 dodatok č.1 k zmluve 252023 s DPH 09.04.2024 AIESEC Slovensko ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka 09.04.2024
  Faktúra 140 smotanový jogurt 87,75 s DPH 202400548 27.03.2024 FIBOR,s.r.o. 27.03.2024 05.04.2024
  Faktúra 138 montáž WC nádržky,batérií 228,35 s DPH 2024005 27.03.2024 Jozef Duchoň 27.03.2024 05.04.2024
  Faktúra 139 mlieko,maslo 202,00 s DPH 202400525 27.03.2024 FIBOR,s.r.o. 27.03.2024 05.04.2024
  Faktúra 137 brav.karé 104,91 s DPH 24030238 26.03.2024 Bitúnok Mojmírovce 27.03.2024 05.04.2024
  Faktúra 136 mr.karf.,podsv.zmes,ryba 157,60 s DPH 2024905080 26.03.2024 Chrien,s.r.o. 26.03.2024 05.04.2024
  Faktúra 135 uhorky,mrkva,cib.,zem. 172,42 s DPH 149460 25.03.2024 CS Fruit, s.r.o. 26.03.2024 05.04.2024
  Faktúra 134 Edupage eGovernment modul 228,00 s DPH 9124001918 22.03.2024 ASC, s.r.o. 27.03.2024 05.04.2024
  Faktúra 133 kuracie stehná 101,16 s DPH FV-2024-10-002825 21.03.2024 HSH spoločnosť s ručením obmedzeným 26.03.2024 05.04.2024
  Faktúra 132 chlieb, slad.pečivo 170,37 s DPH 524101838 21.03.2024 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. 26.03.2024 05.04.2024
  Faktúra 131 darčekové poukážky 1 186,74 s DPH 224000268 21.03.2024 UP Slovensko, s.r.o. 22.03.2024 05.04.2024
  Faktúra 130 poplatok za školenie 60,00 s DPH 94/2024 21.03.2024 JuDr. Danica Bedlovičová - vzdel.agentúra, s.r.o. 22.03.2024 05.04.2024
  Faktúra 129 hosting zsgolianovo 71,86 s DPH 124087131 21.03.2024 Websupport,s.r.o. 22.03.2024 05.04.2024
  Faktúra 128 jablká,mrkva,šampióny 79,87 s DPH 149443 20.03.2024 CS Fruit, s.r.o. 20.03.2024 05.04.2024
  Faktúra 127 poplatok za školenie 35,00 s DPH 20240361-01 20.03.2024 Inštitút celoživotného vzdelávania 20.03.2024 05.04.2024
  Faktúra 126 odvoz kuchyn.odpadu 150,60 s DPH 240172 20.03.2024 Bemia plus, s.r.o. 20.03.2024 05.04.2024
  Faktúra 122 O2 poplatky 9,56 s DPH 1481522591 19.03.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 20.03.2024 05.04.2024
  Faktúra 121 orange poplatky 93,52 s DPH 245754254 19.03.2024 Orange Slovensko, a.s. 20.03.2024 05.04.2024
  Faktúra 123 mr.brok.,pol.zmes,hrášok 291,46 s DPH 2024904645 19.03.2024 Chrien,s.r.o. 20.03.2024 05.04.2024
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3267
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne