• Múzeum holokaustu v Seredi

     • 24. 11. 2022
     • Dňa 2.11.2022 sa žiaci VIII. a IX. triedy zúčastnili na dejepisnej exkurzii v Múzeu holokaustu v Seredi. Lektor múzea nás na prednáške „Deti a holokaust“ informoval o ťažkom živote židovských detí počas holokaustu v II. svetovej vojne. Neskôr nás ďalší lektor sprevádzal po jednotlivých pavilónoch múzea. Žiaci  získali veľa informácii o našej histórii počas vojnového Slovenského štátu v r. 1939 - 1945.

     • Halloween

     • 24. 11. 2022
     • Počas hodín anglického jazyka si žiaci prvého a druhého stupňa priblížili zvyky, ktoré obohacujú život Angličanov a Američanov v posledný októbrový deň. Mohli si pripraviť aj kostýmy, ktoré môžeme vidieť 31.októbra v uliciach Londýna a New Yorku. Na hodinách nechýbala ani história tohto sviatku, hádanky a iné aktivity. Zážitkové vyučovanie sme ukončili rôznymi súťažami, za ktoré dostali sladkú odmenu.

     • S knihou okolo sveta - Slovensko

     • 11. 1. 2023
     • V stredu 26.10.2022 naša školská knižnica ožila ľubozvučnou slovenčinou. So žiakmi 3., 5. a 6. ročníka sme začali našu cestovateľskú horúčku. Cestu okolo sveta sme odštartovali naším domovom - Slovenskom. Vstupenkou do knižnice boli predmety charakterizujúce Slovensko. Knižnica sa razom zaplnila valaškami, časťami krojov, knihami, magnetkami, drevenými dychovými nástrojmi,..... Slovenské ľudové rozprávky sme následne spoznávali cez texty Pavla Dobšinského. Zábavnou formou sme hádali známe rozprávky prostredníctvom hudby, obrázkov a divadelného stvárnenia. Naša cesta pokračuje k susedom do Českej republiky.   

     • MO v stolnom tenise žiakov v Nitre

     • 24. 11. 2022
     • Dňa 21.10. 2022 sa žiaci Michal Áč, Viktor Kopálek, Samo Trabalík, Filip Brath zúčastnili Majstrovstiev okresu v stolnom tenise žiakov na Gymnáziu Cyrila a Metoda v Nitre. V B. skupine sme obsadili krásne 2. miesto. Zo 17 účastníkov MO sme sa umiestnili na 5. - 8.mieste. Žiaci úspešne reprezentovali ZŠ s MŠ Golianovo. Naším najúspešnejším hráčom bol Samo Trabalík s 3 víťazstvami.

     • Šarkaniáda v MŠ

     • 23. 11. 2022
     • Dňa 20.10.2022 sme sa stretli všetci škôlkári, aby sme si spolu vyrobili krásnych pestrofarebných šarkanov. Deti mali obrovskú radosť zo spoločnej akcie a šarkanov si potom púšťali vonku na školskom dvore.

     • Do školy na bicykli - Jazdíme celý rok!

     • 20. 10. 2022
     • Do školy na bicykli - Jazdíme celý rok!

      Naša škola sa zapojila do celonárodnej školskej kampane Do školy na bicykli 2022. Preto milé žiačky a milí žiaci, vyrazte do školy na bicykli alebo kolobežke počas tejto kampane  v termíne od 17. októbra do 28. októbra 2022. Aj vašou účasťou môžete pomôcť škole získať nové stojany na bicykle a iné zaujímavé ceny.

      Vytvárajme spolu prostredie, v ktorom je cesta do školy bezpečná a zábavná.

     • Čaro tradičných bábok

     • 23. 11. 2022
     • Dňa 10. 10. 2022 sa žiaci 1., 2. a 3.ročníka zúčastnili výchovno - vzdelávacieho interaktívneho programu o bábkovom divadle. Cieľom tohto programu bolo priblížiť deťom bábkové umenie, rôzne typy bábok a  dramatizáciu s týmito bábkami.

     • MŠ návšteva v požiarnej zbrojnici

     • 20. 10. 2022
     • Dňa 7.10.2022 sme  boli v požiarnej zbrojnici, lebo sme boli veľmi zvedaví a chceli sme sa dozvedieť viac, keďže sme teraz ako trieda súčasťou tejto budovy. Deti boli plné očakávaní a s nadšením počúvali a sledovali pána Andrea Vereša, ktorý nám všetko porozprával a poukazoval. Najviac sa deti tešili na sirénu a majáky. 

     • Koncert v MŠ

     • 23. 11. 2022
     • V našej škôlke sme mali 5.10.2022 hudobný koncert, nehral nám len pán Škorec, člen hudobnej skupiny Fórum, ale na rôzne nástroje hrali aj deti. Zaspievali sme si rôzne známe piesne ľudové aj moderné. 

     • Predchádzanie vzniku krízových situácií počas mimoriadnej situácie v dôsledku vojnových udalostí na Ukrajine

     • 20. 10. 2022
     • PREDCHÁDZANIE KRÍZOVÝM SITUÁCIAM VO VZŤAHU K OBČANOM UKRAJINY NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

      Projekt „Predchádzanie vzniku krízových situácií počas mimoriadnej situácie v dôsledku vojnových udalostí na Ukrajine“.

      PREDSTAVENIE PROJEKTU

      Dovoľujeme si vám predstaviť Projekt Odboru krízového manažmentu a bezpečnosti (OKMB) Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Garantom Projektu je riaditeľ OKMB Ing. Ján Hudák, PhD. Našou snahou je pomáhať vám BEZPLATNE pri krízovej situácii, konflikte alebo zvýšenom riziku, jeho vzniku s potenciálom prekročenia hranice bežného sporu*, pri ktorom je prítomné psychické, materiálne alebo fyzické ubližovanie, pričom je súčasťou konfliktu osoba odídenca z Ukrajiny. Opatrenia sa realizujú návštevou a komunikáciou so zamestnancami v mieste vzniku krízovej situácie a konzultáciami s odborníkmi v oblasti psychológie, sociálnej práce, supervízie, mediácie a špeciálnej pedagogiky. Projektový tím, naši odborníci, poskytnú pomoc a podporu v krízových situáciách, ktoré presahujú bežné konflikty.

      Pre viac informácií čítajte leták TU!

     • Jeseň v MŠ

     • 20. 10. 2022
     • Jeseň nám prináša rôzne farby a vône a my sme si ich takto v škôlke chceli priblížiť. 

     • Kontaktné telefónne čísla

     • 4. 9. 2022
     • +421 37 658 11 63 - kancelária školy ZŠ

      +421 37 658 11 92 - školská jedáleň

      +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda)

      +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda)

      +421 907 672 687 - materská škola - elokované pracovisko, budova zbrojnice (4. trieda)

     • Pokyny k otvoreniu šk. r. 2022/23

     • 30. 8. 2022
     • Otvorenie školského roka

      Oznamujeme žiakom 1.- 9. ročníka

      Základnej školy s materskou školou v Golianove,

      že slávnostné otvorenie nového školského roka sa

      začína v pondelok 5. septembra 2022 o 8:30 h.

      Potrvá do cca 9:30 h.

      Činnosť školského klubu a stravovanie sa začína v utorok 6. septembra 2022.

      Úsek materskej školy začína svoju celodennú činnosť

      v pondelok 5. septembra 2022 od 6:15 h.

       

      Žiadame rodičov/žiakov, aby so sebou priniesli písomné vyhlásenia o bezpríznakovosti (prípadne poslať elektronicky cez IŽK). Tlačivo nájdete tu: Bezpriznakovost_dieta_ziak_2022_08_15.pdf

      Ak má rodič problém s vytlačením daného tlačiva, ráno budú k dispozícii prázdne dokumenty, ktoré bude môcť vyplniť priamo na mieste.

      Vstup zákonných zástupcov do budovy školy nie je povolený, výnimku má len žiak 1. ročníka. S ním môže vojsť do budovy školy jeden zákonný zástupca.

     • Pozor! Zmena v poskytovaní dotácií na stavu od 1.7.2022

     • 13. 7. 2022
     • Od 1.7.2022 sa poskytuje dotácia na stravu IBA tým deťom v MŠ a ZŠ, ak si ani jeden zo zákonných zástupcov neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. Nárok na poskytnutie dotácie na stravu preukazuje zákonný zástupca dieťaťa vo veku do 15 rokov škole novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu.

      Ďalej je dotácia poskytnutá deťom v hmotnej núdzi a v životnom minime. V prípade životného minima je zákonný zástupca povinný predložiť formulár na posúdenie príjmu.

      Deti nad 15 rokov v ZŠ majú nárok na dotáciu na stravu AJ poberanie daňového bonusu v sume 40,- € od 1. dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dovŕšili vek 15 rokov.

      Potrebné tlačivá (čestné vyhlásenie, formulár na potvrdenie príjmu + doklad o príjme) je zákonný zástupca dieťaťa povinný odovzdať vyplnený v kancelárii školy do 22.7.2022 v čase medzi 8:00 – 12:00 h) alebo na Obecnom úrade v Golianove v termíne od 25.07.2022 do 29.07.2022. Po tomto termíne požiadavky na uplatnenie dotácie nebudú akceptované.


      Prílohy:

      1. Čestné vyhlásenie od 01.07.2022

      2. Formulár na posúdenie príjmu

     • Školský výlet Smolenice

     • 20. 9. 2022
     • Dňa 23.6.2022 spoznávali žiaci prvého až piateho ročníka krásy Slovenska. Konkrétne sme navštívili zámok v Smoleniciach s prehliadkou. Z výšky zámockej veže sme obdivovali čaro okolitej prírody. Súčasťou programu bola aj exkurzia vo Včelárni, kde si mohli rozšíriť získané vedomosti o včelách, včelích produktoch, vyrobiť sviečku z včelieho vosku a nakúpiť včelie výroky.    

     • Filmové predstavenie

     • 20. 9. 2022
     • 1. jún patrí deťom. Žiaci prvého až piateho ročníka sa pomocou filmového spracovanie príbehu o odvážnej, statočnej a vytrvalej požiarničky preniesli do New Yorku. Atmosféru filmového predstavenia Nezlomná v CineMax Nitra dopĺňali pukance a nápoje.

     • Dopravné ihrisko

     • 20. 9. 2022
     • Žiaci prvého až štvrtého ročníka dňa 24. a 25.5.2022 absolvovali teoretickú aj praktickú časť na dopravnom ihrisku v Nitre. V teoretickej časti si zopakovali dopravné značky, pravidlá cestnej premávky a základnú výbavu cyklistu. V praktickej časti sa roztočili kolesá bicyklov a kolobežiek. Žiaci svoje teoretické vedomosti mali možnosť využiť v praxi. Naše veľké poďakovanie patrí pani Michálekovej za sprostredkovanie a odborné vedenie.

     • Výzva na prevzatie Ag-samotestov

     • 15. 6. 2022
     • Prosíme rodičov, ktorí oznámili záujem o Ag testy na šk.r. 2022/2023, aby si ich aj spolu s informačným letákom prišli prevziať:

      - v pondelok / 20.6.2022: od 6:30 do 8:00 h v telocvični

      alebo

      - v utorok  / 21.6.2022: od 6:30 do 8:00 h v telocvični

      Testy môže prevziať len dospelá osoba (rodič, starý rodič, iná poverená dospelá osoba).

     • Riaditeľské voľno pre 1. - 4. roč. a 6. - 9. roč. ZŠ

     • 12. 5. 2022
     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon)  udeľuje žiakom 1. – 4. ročníka a 6. – 9. ročníka základnej školy (okrem 5.ročníka) na stredu  18. mája  2022 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov kvôli bezproblémového zabezpečeniu celoslovenského testovania piatakov T5 – 2022. Vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 19. mája 2022. Úsek materskej školy je v riadnej prevádzke.

     • Koncert Simsalala v MŠ

     • 10. 5. 2022
     • Dňa 4.5.2022 k nám do materskej školy v Golianove zavítala speváčka Simsalala, aby nás potešila, zabavila svojimi pesničkami. Deti sa veľmi tešili, tancovali a spievali spolu s ňou, zapájali sa. Atmosféra bola úžasná a deti mali krásny zážitok.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne