Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 182022 GDPR spracovanie s DPH 19.10.2022 Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka
Zmluva 172022 škola v prírode s DPH 14.10.2022 Wachumba ck, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka
Zmluva 162022 zmluva o pripojení odberného el. zariadenia s DPH 14.10.2022 Západoslovenská distribučná, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka
Faktúra 420 mlieko,maslo,tvaroh 177,60 s DPH 2200373 30.09.2022 Bofil,s.r.o. 30.09.2022
Faktúra 413 učebnice slov.jazyk 9.roč 177,00 s DPH 2200403974 29.09.2022 Orbis Pictus Istropolitana 30.09.2022
Faktúra 417 kuracie rezne 91,05 s DPH FV-2022-10-009676 29.09.2022 HSH spoločnosť s ručením obmedzeným 30.09.2022
Faktúra 416 mlieko 54,00 s DPH 2200359 29.09.2022 Bofil,s.r.o. 30.09.2022
Zmluva 152022 zmluva o pripojení odberného el. zariadenia s DPH 29.09.2022 Západoslovenská distribučná, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka
Faktúra 415 maslo,mlieko 127,20 s DPH 2200353 29.09.2022 Bofil,s.r.o. 30.09.2022
Faktúra 414 bratislavské párky 33,00 s DPH 22090287 29.09.2022 Bitúnok Mojmírovce 30.09.2022
Faktúra 412 náplne do popisovača,perá 81,99 s DPH 220801113 29.09.2022 Slavomír Binčík- JUNIOR 30.09.2022
Faktúra 418 karfiol,ryba,cvikla,uhor. 191,54 s DPH 2022915191 29.09.2022 Chrien,s.r.o. 30.09.2022
Faktúra 411 predplatné časopisy 108,48 s DPH 2223-2365 29.09.2022 ARES, s.r.o. 30.09.2022
Faktúra 419 poplatok za seminár 39,91 s DPH 29-28-9/2022 29.09.2022 Nezisková organizácia Vesna 06.09.2022
Faktúra 410 zemiaky,pap.,petr.,mrkva 51,27 s DPH 146717 28.09.2022 CS Fruit, s.r.o. 28.09.2022
Faktúra 409 zošity predškoláci MŠ 86,00 s DPH 52301134 28.09.2022 Nomiland, s.r.o. 28.09.2022
Faktúra 408 čistenie kanaliz.potrubia 140,00 s DPH 220132 28.09.2022 Kanál servis NR s.r.o. 30.09.2022
Faktúra 406 ryža,čaje,cest.,cukor 665,00 s DPH 234216591 27.09.2022 Inmedia, s.r.o. 28.09.2022
Faktúra 405 brav.stehno 66,77 s DPH 22090251 27.09.2022 Bitúnok Mojmírovce 28.09.2022
Faktúra 404 magnetická tabuľa 114,65 s DPH 1021092022 27.09.2022 Bross technology, s.r.o. 30.09.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2553
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • zsgolianovo@zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne